2017-02-15Installationspaket för Byggplåt version 2.0.2.x290,94 mb Download
Komplett instaltionspaket inklusive SQL server Express 2014
Lösenord och licensnyckel krävs för installation
Kontakta Plåt VentFöretagen Patrik Calén 031-62 94 25 för hjälp

2017-02-15Installtionspaket för Byggplåt version 2.0.2.x (UtanSQL)24,98 mb Download
Installtionspaket för er som redan har installerat PVF-Entreprenad / Ventilation
Lösenord och licensnyckel krävs för installation
Kontakta Plåt VentFöretagen Patrik Calén 031-62 94 25 för hjälp

© 1991-2017 Helikon AB