2021-04-23Installationspaket för Byggplåt version 3.1.1.x312,53 mb Download
Komplett installationspaket inklusive SQL server Express 2017
Lösenord och licensnyckel krävs för installation
Kontakta Plåt VentFöretagen Patrik Calén 031-62 94 25 för hjälp

2021-04-23Installationspaket för Byggplåt version 3.1.1.x (UtanSQL)36,87 mb Download
Installationspaket för er som redan har installerat PVF-Ventilation / Entreprenad
eller har en befintlig instans av MS SQL Server Express
Lösenord och licensnyckel krävs för installation
Kontakta Plåt VentFöretagen Patrik Calén 031-62 94 25 för hjälp

2021-04-22Filpaket för Byggplåt version 3.1.1.x 36,07 mb Download
Filer för manuell installtion
Kräver att det finns en instans av MS SQL server
med tillhörande SQL management Studio installerad
Kontakta Plåt VentFöretagen Patrik Calén 031-62 94 25 för lösenord

© 1991-2021 Helikon AB